Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Budesonid - Se substanser
Ritonavir - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
Budesonid kan gis ved behandling med Paxlovid for covid-19, men bør unngås ved langtidsbehandling med ritonavir.

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av budesonid (4-6 ganger økning basert på data med de kraftige enzymhemmerne itrakonazol og ketokonazol), risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon ved kombinert bruk i mer enn 2 uker.

Interaksjonsmekanisme
Ritonavir hemmer metabolismen av budesonid via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør unngås ved langtidsbehandling med ritonavir på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Kombinasjonen kan gis ved behandling med Paxlovid i 5 dager mot covid-19. Ved langtidsbehandling med ritonavir: Hvis kombinasjonen ikke kan unngås, bør pasienten følges nøye med tanke på bivirkninger av budesonid, spesielt systemiske glukokortikoideffekter, og en dosereduksjon av budesonid bør vurderes.