Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Petidin - Se substanser
Ritonavir - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av petidin (60-70 %), økt konsentrasjon av den toksiske metabolitten norpetidin (50 %).

Interaksjonsmekanisme
Økt produksjon av norpetidin fra petidin på grunn av enzyminduksjon.

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av risiko for toksiske effekter av petidin (kramper, respirasjonsdepresjon, CNS-depresjon etc.)

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Morfin metaboliseres ikke via CYP3A4, men også ved bruk av morfin bør pasienten følges nøye siden ritonavir induserer glukoroniderende enzymer, som er viktige for metabolismen av morfin til både aktive og inaktive metabolitter.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Piscitelli SC, Kress DR, Bertz RJ et al. The effect of ritonavir on the pharmacokinetics of meperidine and normeperidine. Pharmacotherapy 2000; 20: 549–53.