Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Vitamin D - Se substanser
Hydantoinderivater - N03AB

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt effekt av vitamin D.

Interaksjonsmekanisme
Fenytoin øker metabolismen av vitamin D. I tillegg vil absorpsjonen av kalsium fra tarmen kunne hemmes av fenytoin, noe som ytterligere vil bidra vil kunne påvirke skjelettet.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
Når substitusjon med vitamin D er indisert hos pasienter som bruker fentytoin, bør vitamin D-dosen økes og pasienten følges opp klinisk.

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Rubinger D, Korn-Lubetzki I, Feldman S et al. Delayed response to 1 a-hydroxycholecalciferol therapy in a case of hypoparathyroidism during anticonvulsant therapy. Isr J Med Sci 1980; 16: 772–4.

Maclaren N, Lifshitz F. Vitamin D-dependency rickets in institutionalized, mentally retarded children on long term anticonvulsant therapy. II. The response to 25-hydroxycholecalciferol and to vitamin D2. Pediatr Res 1973; 7: 914–22.

Mosekilde L, Melsen F. Anticonvulsant osteomalacia determined by quantitative analyses of bone changes. Population study and possible risk factors. Acta Med Scand 197; 199: 349–55.

Hunter J, Maxwell JD, Stewart DA et al. Altered calcium metabolism in epileptic children on anticonvulsants. BMJ 1971; 4: 202–4.

Hahn TJ, Avioli LV. Anticonvulsant osteomalacia. Arch Intern Med 1975; 135: 997–1000.