Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
12 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av roflumilast (50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av roflumilast, økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av roflumilast (gjennomsnittlig 50-60 % i interaksjonsstudier med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av roflumilast (gjennomsnittlig 50-60 % i interaksjonsstudier med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av roflumilast (gjennomsnittlig 50-60 % i interaksjonsstudier med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av roflumilast (gjennomsnittlig 50-60 %), økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av roflumilast (50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), økt risiko for mangelfull effekt.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av roflumilast, økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av roflumilast, økt risiko for mangelfull effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av roflumilast, økt risiko for mangelfull effekt
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av roflumilast (50-60 % for den aktive metabolitten roflumilast-N-oksid).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av roflumilast; dette kompenseres i stor grad ved økning i konsentrasjonen av den aktive metabolitten roflumilast-N-oksid. Total farmadynamisk effekt er kun svakt redusert og antas å ikke være av klinisk betydning.