Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
18 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av temsavir (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til fostemsavir er kombinasjonen med sterke CYP3A4-induktorer kontraindisert.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av temsavir (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til fostemsavir er kombinasjonen angitt som kontraindisert.
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av temsavir (80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til fostemsavir er kombinasjonen angitt som kontraindisert.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av temsavir (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til fostemsavir er kombinasjonen angitt som kontraindisert.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av temsavir (80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til fostemsavir er kombinasjonen angitt som kontraindisert.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av temsavir (80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til fostemsavir er kombinasjonen angitt som kontraindisert.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av temsavir (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til fostemsavir er kombinasjonen med sterke CYP3A4-induktorer kontraindisert.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av temsavir (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til fostemsavir er kombinasjonen med sterke CYP3A4-induktorer kontraindisert.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av temsavir (80-90 %) med risiko for opphevet effekt. I preparatomtalen til fostemsavir er kombinasjonen angitt som kontraindisert.
Bør unngås Økt konsentrasjon av grazoprevir, økt risiko for leverbivirkninger. I preparatomtalen for fostrmsavir er det angitt at samtidig bruk ikke anbefales.
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt konsentrasjon av det antivirale midlet (vist for efavirenz og lopinaivr).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av simvastatin (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av atrovastatin (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av temsavir må forventes basert på at efavirenz er en kraftig induktor av CYP3A4. I preparatomtalen til fostemsavir er kombinasjoner med sterke CYP3A4-induktorer angitt som kontraindisert. På den annen side er det spesifikt angitt at selv om kombinasjonen med efavirenz forventes å redusere konsentrasjonen av temsavir, er det ikke nødvendig med noen doseendring.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tenofovir (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av rosuvastatin (ca. 70 %).
Ingen tiltak nødvendig Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.