Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
25 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (80 %) og cannabidiol (to ganger) (vist for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Risiko for kraftig sedasjon/alvorlig CNS-depresjon allerede ved lave konsentrasjoner av etanol.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (20 %) og cannabidiol (60 %) (vist for den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (80 %) og cannabidiol (to ganger) (vist for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (80 %) og cannabidiol (to ganger) (vist for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (20 %) og cannabidiol (60 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (80 %) og cannabidiol (to ganger) (vist for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tasGjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsbruk av flukonazol.En økning i konsentrasjonen av tetrahydrocannabinol (80 %) og cannabidiol (to ganger) er vist for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol. Siden flukonazol er en svakere hemmer av CYP3A4, som i hovedsak står for metabolismen av cannabidiol, men en kraftigere hemmer av CYP2C9, som såtr for metabolismen av tetrahydocannabinol, vel en forvente av økningen i konsentrasjonen kan bli større enn nevnt over for tetrahydrocannabinol, men mindre enn nevnt over for cannabidiol.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (20 %) og cannabidiol (60 %) (vist for den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (20 %) og cannabidiol (60 %) (vist for den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (20 %) og cannabidiol (60 %) (vist for den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (20 %) og cannabidiol (60 %) (vist for den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (20 %) og cannabidiol (60 %) (vist for den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (80 %) og cannabidiol (to ganger) (vist for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (80 %) og cannabidiol (to ganger) (vist for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (20 %) og cannabidiol (60 %) (vist for den kraftige enzyminduktoren rifampicin). Dessuten økt risiko for CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (80 %) og cannabidiol (to ganger) (vist for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tetrahydrocannabinol (80 %) og cannabidiol (to ganger) (vist for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
12