Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
41 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av metoprolol (gjennomsnittlig 6 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (lav puls, slapphet, svimmelhet)
Bør unngås Økt konsentrasjon av metoprolol, økt risiko for bivirkninger (lav puls, slapphet, svimmelhet)
Bør unngås Økt konsentrasjon av metorolol (det er ukjent hvor stor økningen vil være, men den er trolig betydelig).
Bør unngås Risiko for alvorlig bradykardi. Lett økt konsentrasjon av disopyramid (ca. 20 %) i kombinasjon med atenolol.
Bør unngås Økt risiko for alvorlig bradykardi (AV-blokk) og myokarddepresjon.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke klasse IB-antiarytmika som lidokain og meksiletin, og heller ikke klasse IC-antiarytmikumet propafenon.Økt blodtrykkssenkende effekt, økt risiko for bradykardi/myokarddepresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metoprolol, risiko for bradykardi og hypotensjon.
Forholdsregler bør tasGjelder ved bruk av høye doser dronedaron.Økt konsentrasjon av metoprolol (fra 60 % til mer enn en fordobling avhengig av dronedarondose), forsterket negativ inotrop effekt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metoprolol (gjennomsnittlig 3 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (lav puls, slapphet, svimmelhet)
Forholdsregler bør tasGjelder ved metoprololdoser over 100 mg/døgn.Økt konsentrasjon av metoprolol (gjennomsnittlig 2 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (lav puls, slapphet, svimmelhet)
Forholdsregler bør tas Økt risiko for alvorlig bradykardi.
Forholdsregler bør tasGjelder ved metoprololdoser over 100 mg/døgn.Økt konsentrasjon av metoprolol (gjennomsnittlig 2 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (lav puls, slapphet, svimmelhet)
Forholdsregler bør tas Risiko for paradoksal blodtrykksøkning ved samtidig pågående behandling med klonidin og betablokker. Hypertensiv reaksjon etter brå seponering av klonidin kan bli forsterket ved fortsatt pågående betablokkerbehandling.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metoprolol (2 ganger).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metoprolol, økt risiko for bivirkninger (lav puls, slapphet, svimmelhet)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metoprolol (usikkert omfang, 2-3 ganger økning vist for CYP2D6-substratet dekstrometorfan).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metoprolol (i størrelsesorden en fordobling eller mer basert med data med andre kraftige eznymhemmere).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metoprolol (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og forverret hjertesvikt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metoprolol (usikkert omfang, men i en studie med høyere mirabegrondoser enn det som anbefales i dag, var økningen i konsentrasjonen 3-4 ganger). Ved mirabegrondoser på 50 mg/d vil trolig økningen i metoprololkonsentrasjonen være mindre enn dette.
123