Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Dronedaron - C01BD07
Metoprolol - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder ved bruk av høye doser dronedaron.

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av metoprolol (fra 60 % til mer enn en fordobling avhengig av dronedarondose), forsterket negativ inotrop effekt.

Interaksjonsmekanisme
Hemmet metabolisme av metoprolol via CYP2D6. Additive farmakodynamiske effekter.

Dosetilpasning
Ved bruk av høye dronedarondoser kan en halvering av metoprololdosen allerede i utgangspunktet være rimelig. Pasienten bør uansett følges opp med tanke på betablokkerbivirkninger og metoprololdosen justeres ut fra dette.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-