Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Kobicistat - Se substanser
Metoprolol - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av metoprolol (i størrelsesorden en fordobling eller mer basert med data med andre kraftige eznymhemmere).

Interaksjonsmekanisme
Hemmet metabolisme av metoprolol via CYP2D6.

Dosetilpasning
Dosebehovet av metoprolol vil anslagsvis være 50 % lavere i kombinasjon med kobicistat. Interaksjonsgrad vil variere mye og kombinert bruk krever nøye klinisk oppfølging og videre dosejustering av metoprolol ved behov.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp klinisk med tanke på bivirkninger av metoprolol og metoprololdosen justeres etter dette.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Stribild

Leemann T, Dayer P, Meyer UA. Single-dose quinidine treatment inhibits metoprolol oxidation in extensive metabolizers. Eur J Clin Pharmacol 1986; 29: 739–41.

Schlanz KD, Yingling KW, Verme CN et al. Loss of stereoselective metoprolol metabolism following quinidine inhibition of P450IID6. Pharmacotherapy 1991; 11: 272.