Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
61 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for bivirkninger (QT-forlenging)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av sertindol.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for bivirkninger (QT-forlenging)
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for alvorlige arytmier. Produsenten av sertindol kontraindiserer samtidig bruk av stoffer som hemmer metabolismen av sertindol.
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG. Kontraindisert i SPC for Dridol.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol (gjennomsnittlig 2-3 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (QT-forlenging)
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol (gjennomsnittlig 2-3 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (QT-forlenging)
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for bivirkninger (QT-forlenging)
Bør unngås Økt risiko for alvorlige aytmier. I tillegg økt konsentrasjon av sertindol.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol (gjennomsnittlig 2-3 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (QT-forlenging)
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol (usikkert omfang, men trolig betydelig).
Bør unngås Økt risiko for alvorlige aytmier.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol (usikkert hvor stor effekten vil bli). Det er risiko for at dette kan føre til økning i QT-tiden med fare for alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige aytmier.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige aytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for bivirkninger (økning i QT-tiden i EKG).
1234