Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Atomoksetin - N06BA09
Paroksetin - N06AB05

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av atomoksetin (i gjennomsnitt 6-7 ganger), økt risiko for bivirkninger.

Interaksjonsmekanisme
Paroksetin hemmer metabolisme av atomoksetin via CYP2D6

Dosetilpasning
Kombinasjonen bør generelt unngås på grunn av kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Dersom legemidlene likevel må kombineres, kan dosen av atomoksetin forsøksvis reduseres under nøye klinisk oppfølging, inkludert serumkonsentrasjonsmåling.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Metylfenidat blir ikke metabolisert via CYP2D6 i relevant grad, mens sertralin ikke hemmer CYP2D6 i relevant grad.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Belle DJ, et al. Effect of potent CYP2D6 inhibition by paroxetine on atomoxetine pharmacokinetics. J Clin Pharmacol 2002;42:1219-27

Paulzen M et al. Enhancement of atomoxetine serum levels by co-administration of paroxetine. Int J Neuropsychopharmacol 2008;11:289-91