Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Paroksetin - N06AB05
Tramadol - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Nedsatt konsentrasjon av den aktive metabolitten O-desmetyltramadol, økt risiko for terapisvikt av tramadol (manglende analgetisk effekt). Samtidig økt risiko for serotonergt syndrom gjennom farmakodynamisk interaksjon

Interaksjonsmekanisme
Paroksetin hemmer metabolismen av tramadol til aktiv metabolitt (O-desmetyltramadol) via CYP2D6. I tillegg øker begge legemidlene serotonerg aktivitet.

Dosetilpasning
Kombinasjon av tramadol med et legemiddel som hemmer dannelse av aktiv metabolitt er lite hensiktsmessig og bør generelt unngås. Doseøkning kan ikke anbefales på grunn av kraftig økning i nivåene av modersubstans med risiko for bivirkninger og likevel uforutsigbar og ofte utilstrekkelig økning i nivåene av aktivt metabolitt.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Mianserin, mirtazapin, nortriptylin og reboksetin hemmer ikke CYP2D6 og er antidepressiva uten typisk serotonerg aktivitet, men dokumentasjon og indikasjonsområde kan skille seg fra paroksetin. Sertralin og fluvoksamin har samme farmakodynamiske profil som paroksetin, men er uten relevant hemming av CYP2D6, og kan eventuelt komineres med tramadol med forsiktighet (lave doser, langsom opptrapping)

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Laugesen S, et al. Paroxetine, a cytochrome P450 2D6 inhibitor, diminishes the stereoselective O-demethylation and reduces the hypoalgesic effect of tramadol. Clin Pharmacol Ther 2005;77:312-23

Lantz MS, et al. Serotonin syndrome following the administration of tramadol with paroxetine. Int J Geriatr Psychiatry 1998;13:343-5

Egberts AC, et al. Serotonin syndrome attributed to tramadol addition to paroxetine therapy. Int Clin Psychopharmacol 1997;12:181-2

Llinares-Tello F, et al. [Possible serotoninergic syndrome associated with coadministration of paroxetine and tramadol.] Med Clin 2007;128:438

Nielsen AG et al. Two separate dose-dependent effects of paroxetine: mydriasis and inhibition of tramadol's O-demethylation via CYP2D6. Eur J Clin Pharmacol. 2010;66:655-60

Pedersen RS et al. Enantioselective pharmacokinetics of tramadol in CYP2D6 extensive and poor metabolizers. Eur J Clin Pharmacol 2006;62:513-21