Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
7 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av takrolimus (60 % reduksjon i konsentrasjonen i en kasuistikk).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av kinoloner (en reduksjon på 40-50 % er vist for ciprofloksacin ved samtidig inntak; trolig vil effekten være den samme på øvrige kinoloner).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av vadadustat (50-60 %) ved samtidig bruk.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av mykofenolat (20-30 % reduksjon i konsentrasjonen i en kasuistikk).
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt absorpsjon av ciklosporin (ingen signifikant reduksjon i konsentrasjonen av ciklosporin i en studie, men en gradvis reduksjon til 50 % av ciklosporinnivåene i løpet av en uke etter oppstart med sevelamer i en kasuistikk, noe som også er beskrevet i preparatomtalen).
Forholdsregler bør tasGjelder peroralt inntak av furosemid, ikke parenteral bruk.Nedsatt absorpsjon av furosemid (opphevet diuretisk effekt i en kasuistikk).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av levotyroksin (50 % reduksjon i konsentrasjonen i en studie med samtidig inntak av levotyroksin og sevelamer). Økte nivåer av TSH ble påvist i en annen studie.