Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

COMT-hemmere - Se substanser
Levodopa og dekarboksylasehemmer - N04BA02

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Behandling med COMT-hemmere øker konsentrasjon av levodopa og benzerasid. Ingen effekt på konsentrasjonen av karbidopa. Ved bruk av trippelkombinasjonen levodopa, dekarboksylasehemmer og COMT-hemmer i ett og samme preparat (Stalevo) er det tatt høyde for denne interaksjonen ved valg av doser av de tre innholdsstoffene.

Interaksjonsmekanisme
Hemmet metabolisme av levodopa og benzerasid.

Dosetilpasning
Dosen av levodopa-preparatet bør reduseres med et sted mellom 10 % og 70 % ved oppstart med en COMT-hemmer, avhengig av type levodopapreparat, type COMT-hemmer og utgangsdose av levodopapreparatet. Størst dosereduksjon må påregnes ved bruk av levodopa + benseazid i høye dose før oppstart med tolkapon. Selv om interaksjonen kan være nyttig i form at mindre "off-tid", vil riskoen for bivirkninger pga. for høye levodopanivåer også øke. Pasienten bør informeres om dette og følges opp nøye. Ved bruk av trippelkombinasjonen levodopa, dekarboksylasehemmer og COMT-hemmer i ett og samme preparat (Stalevo) er det tatt høyde for denne interaksjonen ved valg av doser av de tre innholdsstoffene.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Contin M, Martinelli P, Scaglione C et al. The effect of entacapone on levodopa rate of absorption and latency to motor response in patients with Parkinson disease. Clin Neuropharmacol 2008; 31: 267–71.

Sedek G, Jorga K, Schmitt M et al. Effect of tolcapone on plasma levodopa concentrations after coadministration with levodopa/carbidopa to healthy volunteers. Clin Neuropharmacol 1997; 20: 531–41.

Jorga KM, Larsen JP, Beiske A et al. The effect of tolcapone on the pharmacokinetics of benserazide. Eur J Neurol 1999; 6: 211–9.

Heikkinen H, Nutt JG, LeWitt PA et al. The effects of different repeated doses of entacapone on the pharmacokinetics of L-dopa and on the clinical response to L-dopa in Parkinson’s disease. Clin Neuropharmacol 2001; 24: 150–7.