Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
13 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Gjensidig nedsatt effekt.
Bør unngås Gjensidig nedsatt effekt.
Forholdsregler bør tas Forverret Parkinsons sykdom eller utvikling av parkinsonistiske bivirkninger av metoklopramid.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for dopaminerge bivirkninger og hypertensjon.
Forholdsregler bør tas Behandling med COMT-hemmere øker konsentrasjon av levodopa og benzerasid. Ingen effekt på konsentrasjonen av karbidopa. Ved bruk av trippelkombinasjonen levodopa, dekarboksylasehemmer og COMT-hemmer i ett og samme preparat (Stalevo) er det tatt høyde for denne interaksjonen ved valg av doser av de tre innholdsstoffene.
Forholdsregler bør tasGjelder aminosyrepreparater som inneholder fenylalanin, leucin, isoleucin, metonin og/eller tryptofan.Nedsatt effekt av levodopa.
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt effekt av levodopa (vist i kasusrapporter, men ingen ugunstig påvirkning ble påvist i en klinissk studie med 9 Parkinson-pasienter).
Forholdsregler bør tas Delvis gjensidig nedsatt effekt
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av levodopa (30-60 %) og karbidopa (70-80 %), redusert symptomkontroll er rapportert.
Forholdsregler bør tas Forverret Parkinsons sykdom eller utvikling av parkinsonistiske bivirkninger av metoklopramid.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av levodopa.
Ingen tiltak nødvendig Mulig nedsatt absorpsjon av levodopa, mulig risiko for blodtrykksstigning.
Ingen tiltak nødvendig Mulig nedsatt effekt av levodopa.