Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Vaksiner, levende - Se substanser
Dimetylfumarat - L04AX07

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.

Interaksjonsmekanisme
Dimetylfumarat hemmer aktiveringen av immunceller og reduserer antallet lymfocytter.

Dosetilpasning
Produsenten av dimetylfumarat anbefaler at levende vaksiner ikke gis til pasienter som behanles med dimetylfumarat, hvis ikke den potensielle risikoen anses bli oppveid av risikoen for ikke å la seg vaksinere, og da bare i unntakstilfeller.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Bruk vaksine som er inaktivert/inneholder renset antigen hvis det er tilgjenegelig mot aktuelt agens.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Tecfidera