Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
17 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt sedasjon/CNS-depresjon. Kombinasjonen er urasjonell sett i et farmakodynamisk perspektiv.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon. Mulig risiko for paradoksale effekter. Økt toleranse for benzodiazepiner i etanolfrie perioder hos alkoholikere, misbruksproblematikk. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen.
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk kombinasjonsbruk. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hypotensjon, respirasjonsdepresjon og nedsatt bevissthet (vist for diazepam).
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av oksazepam (inntil 50 %).
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av oksazepam (inntil 30-40 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av oksazepam (inntil 50 %) ved røykestopp.
Ingen tiltak nødvendig Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt sedasjon og muligens også redusert anxiolytisk effekt av benzodiazepiner.
Ingen tiltak nødvendig Økt CNS-depresjon
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt sedasjon av benzodiazepiner
Ingen tiltak nødvendig Nedsatt konsentrasjon av oksazepam (inntil 30-40 %) hos røykere sammenliknet med hos ikke-røykere. Økt konsentrasjon av oksazepam (inntil 50 %) ved røykestopp. Det er effekten av å slutte å røyke som gir interaksjonen og ikke behandlingen med røykavvenningspreparatet.
Ingen tiltak nødvendig Økt sedasjon/CNS-depresjon.