Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
8 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av eltrombopag (må tas med minst 4 timers intervall).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (70-80 %)
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt effekt av trientin.
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av eltrombopag (basert på data med antacida, kan er reduksjon i absorpsjonen på i størrelsesorden inntil 60-80 % forventes).
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av sink og kinoloner.Nedsatt absorpsjon av kinoloner (Ved samtidig inntak: 30-80 % reduksjon for ciprofloksacin, 50-60 % reduksjon for norfloksacin, ingen data på øvrige kinoloner, men de forventes interagere i samme utstrekning).
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av sink og bisfosfonater.Nedsatt absorpsjon av bisfosfonater.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av sink og tetrasykliner.Nedsatt absorpsjon av tetracykliner (30-50 % for tetracyklin; trolig svært liten effekt på doksycyklin).
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroralt inntak av sink og penicillamin.Nedsatt absorpsjon av penicillamin (30-40 % basert på data med kalsium/aluminium).