Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

ACE-hemmere - Se substanser
Kaliumsparende midler - C03D

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt risiko for hyperkalemi. I epidemiologiske studier er det sett en økt risiko for sykehusinnleggelse og plutselig død på grunn av hyperkalemi ved bruk av kombinasjonen sammenliknet med bruk av kombinasjonen trimetoprim (og sulfa) + amoksicillin.

Interaksjonsmekanisme
Additiv reduksjon av utskillelsen av kalium i nyrene.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges opp med målinger av s-kalium og s-kreatinin. Hos risikopasienter (nedsatt nyrefunksjon, eldre og skrøpelige) bør det overveies å velge et annet antibiotikum.

Legemiddelalternativer
Se monitorering

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Juurlink DN, Mamdani MM, Lee DS et al. Rates of hyperkalemia after publication of the Randomized Aldactone Evaluation Study. N Engl J Med 2004; 351: 543–51.

Cruz CS, Cruz AA, de Souza CAM. Hyperkalaemia in congestive heart failure patients using ACE inhibitors and spironolactone. Nephrol Dial Transplant 2003; 18: 1814–9.

Berry C, McMurray J. Life-threatening hyperkalemia during combined therapy with angiotensin-converting enzyme inhibitors and spironolactone. Am J Med 2001; 111: 587.

Wrenger E, Müller R, Moesenthin M et al. Interaction of spironolactone with ACE inhibitors or angiotensin receptor blockers: analysis of 44 cases. BMJ 2003; 327: 147–9.

Gentry CA, Nguyen AT. An evaluation of hyperkalemia and serum creatinine elevation associated with different dosage levels of outpatient trimethoprim-sulfamethoxazole with and without concomitant medications. Ann Pharmacother 2013; 47: 1618–26.

Antoniou T, Gomes T, Juurlink DN et al. Trimethoprim-sulfamethoxazole-induced hyperkalemia in patients receiving inhibitors of the renin-angiotensin system: a population-based study. Arch Intern Med 2010; 170: 1045–9