Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Trimetoprim - Se substanser
Kaliumsparende midler - C03D

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
Gjelder bare ved bruk av trimetoprim over lengre tid enn noen få dager, og hos eldre pasienter.

Klinisk konsekvens
Økt risiko for hyponatremi og hyperkalemi. I epidemiologiske studier er det sett en økt risiko for plutselig død (trolig på grunn av alvorlig hyperkalemi) ved bruk av kombinasjonen sammenliknet med bruk av kombinasjonen trimetoprim (og sulfa) + amoksicillin.

Interaksjonsmekanisme
Additive farmakodynamiske effekter.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasientene bør følges opp med målinger av s-natrium og s-kalium. Hos risikopasienter (nedsatt nyrefunksjon, eldre og skrøpelige, bruk av høye doser kaliumsparende diuretika) bør det overveies å velge et annet antibiotikum eller å redusere dosen av eller seponere det kaliumsparende midlet mens behandlingen med trimetoprim pågår.

Legemiddelalternativer
Se monitorering

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Perazella MA. Trimethoprim-induced hyperkalaemia. Clinical data, mechanism, prevention and management. Drug Safety 2000; 22: 227–36.

Eastell R, Edmonds CJ. Hyponatraemia associated with trimethoprim and a diuretic. BMJ 1984; 289: 1658–9.

Antoniou T, Gomes T, Mamdani MM et al. Trimethoprim-sulfamethoxazole induced hyperkalaemia in elderly patients receiving spironolactone: nested case-control study. BMJ 2011; 343: d5228.

Antoniou T, Hollands S, Macdonald EM et al. Trimethoprim-sulfamethoxazole and risk of sudden death among patients taking spironolactone. CMAJ 2015; 187: E138–E143.

Gentry CA, Nguyen AT. An evaluation of hyperkalemia and serum creatinine elevation associated with different dosage levels of outpatient trimethoprim-sulfamethoxazole with and without concomitant medications. Ann Pharmacother 2013; 47: 1618–26.