Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
38 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kariprazin og aktiv metabolitt (usikkert omfang).
Bør unngås Økt konsentrasjon av bosentan (anslagsvis rundt 5 ganger).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av bosentan (50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Økt konsentrasjon av bosentan (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av bosentan kunne øke til inntil det dobbelte).
Bør unngås Mulig nedsatt konsentrasjon av macimorelin med risiko for falsk positivt testresultat (feilaktig for liten økning i veksthormon-nivåene).
Bør unngås Mulig nedsatt konsentrasjon av elbasvir og grazoprevir (usikkert omfang). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Zepatier.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ciklosporin (gjennomsnittlig 30 % i interaksjonsstudie; 50 % i følge preparatomtalen for bosentan), økt risiko for terapisvikt. Økt konsentrasjon av bosentan (gjennomsnittlig 2-4 ganger ved steady state, inntil 30 ganger ved oppstart). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for bosentan.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av glibenklamid (40 %), nedsatt konsentrasjon av bosentan (30 %). Økt risiko for forhøyede leverenzymverdier. Produsenten av bosentan kontraindiserer kombinasjonen på grunn av sistnevnte, men det er usikkert om denne risikoen er større for glibenklamid enn for andre tilsvarende perorale antibiabetika.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av bosentan
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av bosentan. I følge preparatomtalen for Stribild også risiko for redusert konsentrasjon av kobicistat og/eller elvitegravir.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av bosentan, økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av bosentan
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av bosentan
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av bosentan (i størrelsesorden 50-60 % basert på data med enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av bosentan (i størrelsesorden 50-60 % basert på data med enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av bosentan (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av bosentan (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av bosentan
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av bosentan (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av bosentan (i størrelsesorden 50-60 % basert på data med enzyminduktoren rifampicin).
12