Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Opioider - Se substanser
Barbiturater og derivater - N03AA

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt sedasjon/CNS-depresjon.

Interaksjonsmekanisme
Additive CNS-depressive effekter.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Vær speiselt forsiktig med forskrivning av opioider til pasienter som bruker barbiturater, og omvendt. Ikke minst hos eldre kan sedasjonen og andre ugunstige CNS-effekter, inklusive en respirasjonsdeprimerende effekt, bli betydelig. Obs. at fenobarital kan redusere konsentrasjonen av en rekke opioider, og dermed gi nedsatt analgetisk effekt.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Baxter K (utg.) Stockley's Drug interactions (9 utg.) London: The Pharmaceutical Press, 2010: 183.

Bellville JW, Forrest WH, Shroff P et al. The hypnotic effects of codeine and secobarbital and their interaction in man. Clin Pharmacol Ther 1971; 12: 607–12.

Zsigmond EK, Flynn K. Effect of secobarbital and morphine on arterial blood gases in healthy human volunteers. J Clin Pharmacol 1993; 33: 453–7.

Stambaugh JE, Wainer IW, Hemphill DM et al. A potentially toxic drug interaction between pethidine (meperidine) and phenobarbitone. Lancet 1977; i: 398–9.