Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Noradrenalin - C01CA03
Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere - N06AA

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Risiko for hypertoni og arytmier (3-8 ganger potensiering av noradrenalinaffekten).

Interaksjonsmekanisme
Trisykliske antidepressiva blokkerer en viktig inaktiveringsvei for noradrenalin; opptak i nerveterminaler.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Observer pasienten under prosedyren med tanke på arytmier eller andre kardielle symptomer. Vurder å redusere noradrenalindosen.

Legemiddelalternativer
-

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
Svedmyr N. The influence of a tricyclic antidepressive agent (protriptyline) on some of the circulatory effects of noradrenaline and adrenaline in man. Life Sci 1968; 7: 77–84.

Boakes AJ, Laurence DR, Teoh PC et al. Interactions between sympathomimetic amines and antidepressant agents in man. BMJ 1973; 1: 311–5.

Dam WH. Personal communication cited by Kristoffersen MB. Antidepressivas potensering af katekolaminvirkning. Ugeskr Laeger 1969; 131: 1013–4.

Borg K-O, Johnsson G, Jordö L et al. Interaction studies between three antidepressant drugs (zimelidine, imipramine and chlorimipramine) and noradrenaline in healthy volunteers and some pharmacokinetics of the drugs studied. Acta Pharmacol Toxicol (Copenh