Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Hydantoinderivater - N03AB
Ikke-selektive monoaminreopptakshemmere - N06AA

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Mulig nedsatt konsentrasjon av trisykliske antidepressiva (vist for desipramin), Nedsatt krampeterskel pga. tricykliske antidepressivas farmakodynamiske egenskaper.

Interaksjonsmekanisme
Fenytoin induserer metabolismen av trisykliske antidepressiva via CYP2C19, CYP3A4 og CYP1A2. Metabolisme via CYP2D6 påvirkes ikke.

Dosetilpasning
Dosebehovet av mange trisykliske antideprressiva vil kunne øke i kombinasjon med fenytoin.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Pasienten bør følges med monitorering av serumkonsentrasjonen av trisykliske antidepressiva, og dosene justeres etter dette.

Legemiddelalternativer
Det finnes flere antiepileptika som ikke induserer leverenzymer (f. eks. lamotrigin, gabapentin og valproat), men indikasjonsområde og dokumentasjon kan være annerledes.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
Fogel BS, Haltzman S. Desipramine and phenytoin: a potential drug interaction of therapeutic relevance. J Clin Psychiatry 1987; 48: 387–8.