Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
166 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av nifedipin. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, er det grunn til å tro at konsentrasjonen kan bli mangedoblet.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat og elvitregravir, sterkt redusert eller opphevet anti-HIV-effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat og elvitregravir, sterkt redusert eller opphevet anti-HIV-effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat og elvitregravir, sterkt redusert eller opphevet anti-HIV-effekt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin, (5-8 ganger økning basert på studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), med risiko for toksiske effekter. Kombinasjonen med hemmere av CYP3A4 er kontraindisert i preparatomtalen for kvetiapin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Striblid.
Bør unngås Økt konsentrasjon av budesonid (4-5 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren itrakonazol), risiko for systemiske glukokortikoideffekter inklusive Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon.
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Økt konsentrasjon av erytromycin. Mulig økt risiko for forlenget QT-tid og alvorlige arytmier.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sildenafil. Ifølge preparatomtalen for Stribild er kombinasjonen er kontrainisert når sildenafil brukes på indikajsjonen pulmonell hyptertensjon, mens sildenafil i en maksimaldose på 25 mg i løpet av 48 timer kan brukes på indikasjon erektil dysfunksjon .
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Striblid.
Bør unngås Økt konsentrasjon av telaprevir, økt konsentrasjon av kobicistat/elvitregravir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kinidin, risiko for forlenget QT-tid.
Bør unngås Økt konsentrasjon av ergotamin. Kombinasjonen er kontraindisert ifølge preparatomtalen for Stribild.
Bør unngås Økt konsentrasjon av eletriptan. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, er det grunn til å tro at konsentrasjonen kan bli mangedoblet.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (inntil i størrelsesorden 15 ganger basert på den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger.
Bør unngås Økt konsentrasjon av boceprevir, økt konsentrasjon av kobicistat/elvitregravir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av buspiron. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, er det grunn til å tro at konsentrasjonen kan bli mangedoblet.
Bør unngås Økt konsentrasjon av darifenacin. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, er det grunn til å tro at konsentrasjonen kan bli mangedoblet.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kobicistat/elvitegravir.
123456789