Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
186 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat og elvitregravir, sterkt redusert eller opphevet anti-HIV-effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat og elvitregravir, sterkt redusert eller opphevet anti-HIV-effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av kobicistat
Bør unngås Økt konsentrasjon av simvastatin, risiko for rabdomyolyse og nyresvikt. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Striblid.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sildenafil. Ifølge preparatomtalen for Stribild er kombinasjonen er kontrainisert når sildenafil brukes på indikajsjonen pulmonell hyptertensjon, mens sildenafil i en maksimaldose på 25 mg i løpet av 48 timer kan brukes på indikasjon erektil dysfunksjon .
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin, (5-8 ganger økning basert på studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), med risiko for toksiske effekter. Kombinasjonen med hemmere av CYP3A4 er kontraindisert i preparatomtalen for kvetiapin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av bosutinib (i størrelesesorden inntil 10 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av didanosin (i gjennomsnitt 40-60 %), økt risiko for didanosin-relaterte bivirkninger, inklusive pankreatitt og nefrotoksisitet. I tillegg redusert antall CD4-celler / risiko for behandlingssvikt ved HIV-infeksjon.
Bør unngås Økt konsentrasjon av nifedipin. Basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, er det grunn til å tro at konsentrasjonen kan bli mangedoblet.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lovastatin. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Striblid.
Bør unngås Økt konsentrasjon av naloksegol (10-15 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av pazopanib (usikkert hvor stor effekten vil bli, men trolig betydelig).
Bør unngås Kobicistat kan eventuelt hemme metabolismen av ritonavir ytterligere. Det samme gjelder midler som inngår i kombinasjonspreparater med ritonavir.
Bør unngåsGjelder bare når ulipristal brukes over lengre tid (preparatet Esyma), ikke når ulipristal brukes som nødprevensjon i engangsdose (preparatet ellaOne)Økt konsentrasjon av ulipristal (6 ganger basert på data for den kraftige enzymhemmeren ketokonazol)
Bør unngås Økt konsentrasjon av takrolimus. Det må forventes av konsetrasjonen av takrolimus vil bli mangedoblet.
Bør unngås Økt konsentrasjon av lurasidon (i størrelesesorden 8-10 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for lurasidon.
Bør unngås Økt konsentrasjon av telaprevir, økt konsentrasjon av kobicistat/elvitregravir.
Bør unngås Økt konsentrasjon av simeprevir (7-10 ganger basert på data med den krafitge enzymhemmeren ritonavir)
Bør unngås Økt konsentrasjon av tikagrelor (7-8 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonaozol), nedsatt konsentrasjon av tikagrelors aktive metabolitt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av ibrutinib (5-15 ganger basert på data fra simuleringsstudier samt studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
12345678910