Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
36 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av oksykodon.
Bør unngåsGjelder peroral bruk av oksykodon.Nedsatt konsentrasjon av oksykodon (80-90 % ved peroral administrasjon av oksykodon, 50-60 % ved parenteral administrasjon basert på data med andre kraftige induktorer av CYP3A4).
Bør unngåsGjelder peroral bruk av oksykodon.Nedsatt konsentrasjon av oksykodon (80-90 % ved peroral administrasjon av oksykodon, 50-60 % ved parenteral administrasjon).
Bør unngås Økt sedasjon og risiko for respirasjonsdepresjon. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for natriumoksybat.
Bør unngåsGjelder peroral bruk av oksykodon.Nedsatt konsentrasjon av oksykodon.
Bør unngåsGjelder peroral bruk av oksykodon.Nedsatt konsentrasjon av oksykodon.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av oksykodon (ukjent omgang, men kan være betydelig).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon og CNS-depresjon. I en case-kontroll-studie var risikoen for opioid-relaterte dødsfall økt med 49 % ved kombinasjonsbruk sammenlignet med ved bruk av opioider alene.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av oksykodon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon og CNS-depresjon. I en case-kontroll-studie var risikoen for opioid-relaterte dødsfall økt med 68 % ved kombinasjonsbruk sammenlignet med ved bruk av opioider alene.
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av opioider.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av oksykodon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av oksykodon (2-3 ganger ved peroral administrasjon av oksykodon, 50% ved parenteral administrasjon er vist for den kraftige CYP3A4-hemmeren itrakonazol, en økning i samme størrelsesorden kan forventes her).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av oksykodon (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Økt effekt og økte bivirkniger (sedasjon, CNS-depresjon) av opioider. (Data basert på dyrestudier).
Forholdsregler bør tas Nedsatt effekt av opioider
Forholdsregler bør tasGjelder ikke ved sporadisk kombinasjonsbruk. Merk for øvrig informasjon under "Monitorering".Økt sedasjon/CNS-depresjon.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av oksykodon.
12