Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
54 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nilotinib (ukjent omgang, men kan være betydelig), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nilotinib, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nilotinib (i gjennomsnitt 80%).
Bør unngås Økt konsentrasjon av nilotinib (basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4, vil konsentrasjon av nilotinib kunne øke til minst det dobbelte). Produsenten av nilotinib fraråder samtidig bruk.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige aytmier. I tillegg økt konsentrasjon av nilotinib.
Bør unngås Økt risiko for alvorlige arytmier.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nilotinib. Basert på data fra andre kraftige induktorer av CYP3A4, kan man regne med at konsentrajonen av nilotinib vil synke med i størrelsesorden 80 %).
Bør unngås Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG. Kontraindisert i SPC for Dridol.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av nilotinib, økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av nilotinib (kanskje rundt en fordobling ut fra effekten med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av nilotinib (usikkert hvor stor effekten vil bli, men kanskje i størrelsesorden 2-3 ganger).
Forholdsregler bør tasGjelder hos pasienter som dessuten har andre risikofaktorer for å utvikle torsades de pointes-arytmier, som for eksempel eksisterende proarytmiske tilstander, hjertesvikt og elektrolyttforstyrrelser (hypokalemi, hypomagnesemi).Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av nilotinib
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av nilotinib
Forholdsregler bør tas Økt risiko for forlenget QT-tid i EKG
123