Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Nilotinib - L01XE08
Diltiazem - C08DB01

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av nilotinib (kanskje rundt en fordobling ut fra effekten med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol), økt risiko for bivirkninger.

Interaksjonsmekanisme
Hemmet metabolisme av nilotinib via CYP3A4.

Dosetilpasning
Dosebehovet av nilotinib vil trolig være en del lavere (kanskje rundt halvparten) i kombinasjon med diltiazem. Interaksjonsgrad vil variere mye og pasienten bør følges opp nøye med tanke på bivirkninger.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Også verapamil hemmer CYP3A4, men ikke karselektive kalsiumantagonister eller betablokkere.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Tasigna