Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
23 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Betydelig nedsatt konsentrasjon av docetaxel påvist i en in vitro-studie. En tilsvarende kraftig nedsatt konsentrasjon av docetaxel må forvents også in vivo.
Bør unngås Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av docetaksel (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tasVed bruk av koronavaksine, se detaljer i FHIs vaksinasjonsveileder for koronavaksinasjon (lenke finnes blant referansene).Risiko for nedsatt vaksinerespons ved bruk av inaktiverte vaksiner/vaksiner med rensede antigener. For detaljer, se preparatomtalen for aktuelle cytotoksiske/immunmodulerende legemiddel og kapitlet om vaksinasjon ved immunsvikt i FHIs vaksinasjonsveileder. Mange ganger kan også pasientens grunnsykdom og annen behandling (for eksempel strålebehandling ved kreftsykdom) påvirke immunrespons på vaksinen.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av docetaxel (i gjennomsnitt 40-80 %)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av docetaksel (30-40 %).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av docetaksel (om lag en fordobling i en studie med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol), økt fare for bivirkninger (bl.a. reduksjon i hvite blodceller og hudaffeksjon)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av docetaxel (om lag dobling i studie), økt fare for bivirkninger (bl.a. reduksjon i hvite blodceller og hudaffeksjon)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av docetaxel (usikker effekt, kanskje i størrelsesorden 50 % reduksjon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av docetaksel (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av docetaksel (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for toksisitet.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av docetaksel.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av docetaxel.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av docetaxel.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av docetaxel, økt fare for bivirkninger (bl.a. reduksjon i hvite blodceller og hudaffeksjon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av docetaksel (om lag dobling i studie), økt fare for bivirkninger (bl.a. reduksjon i antallet hvite blodceller og hudaffeksjon).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av docetaxel.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av docetaxel, økt fare for bivirkninger (bl.a. reduksjon i hvite blodceller og hudaffeksjon).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av docetaxel, økt fare for bivirkninger (bl.a. reduksjon i hvite blodceller og hudaffeksjon)
12