Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
28 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt mortalitetsrisiko ved tamoksifenbehandling mot brystkreft (vist for paroksetin som hemmer CYP2D6 i samme grad som terbinafin)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av den aktive kodeinmetabolitten morfin, risiko for terapisvikt av kodeinbehandling (manglende analgetisk effekt).
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for bivirkninger (QT-forlenging)
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av aktiv metabolitt av tramadol, økt risiko for terapisvikt (manglende analgetisk effekt). I en studie ble konsentrasjonen av aktiv metabolitt ble redusert med mer enn 60 %. Samtidig økte konsentrasjonen av tramadol til mer enn det dobbelte.
Bør unngås Økt konsentrasjon av atomoksetin, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av eliglustat (8-9 ganger basert på data med den kraftige CYP2D6-hemmeren paroksetin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (kanskje rundt 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tropisetron.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (50 %), risiko for terapisvikt.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrajon av dapoksetin (2 ganger for summen av dapoksetin og den akitive metabolitten desmetyldapoksetin ved kombinasjon med CYP2D6-hemmeren fluoksetin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (kanskje rundt 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (kanskje rundt 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av brekspiprazol (ca. en forbobling basert på data med den kraftige CYP2D6-hemmeren kinidin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av Vortioksetin (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren bupropion).
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved peroral bruk av terbinafin.Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (kanskje rundt 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (kanskje rundt 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av klomipramin; effekten kan eventuelt vare svært lenge (måneder) etter seponering av terbinafin (indirekte data)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metoprolol, økt risiko for bivirkninger (lav puls, slapphet, svimmelhet)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av den aktive fesoterodinmetabolitten, økt risiko for bivirkninger
Forholdsregler bør tasGjelder ved amitriptylindoser større eller lik 75 mg daglig.Økt konsentrasjon av amitriptylin og aktiv metabolitt, økt risiko for bivirkninger (antikolinerge; svimmelhet, munntørrhet mm).
12