Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Terbinafin - Se substanser
Fesoterodin - G04BD11

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av den aktive fesoterodinmetabolitten, økt risiko for bivirkninger

Interaksjonsmekanisme
Terbinafin hemmer metabolisme av den aktive metabolitten av fesoterodin via CYP2D6. Hemmingen vil vedvare uker/måneder etter seponering av terbinafin

Dosetilpasning
Dosebehovet av fesoterodin vil anslagsvis være 50% lavere i kombinasjon med terbinafin. Interaksjonsgrad vil variere mye og fesoterodindosen bør tilpasses ut fra klinisk effekt og evt. bivirkninger.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Darifenacin og solifenacin er urinveisspasmolytika som ikke metaboliseres via CYP2D6 i relevant grad (CYP3A4-substrater). Lokal soppbehandling med terbinafin vil ikke medføre systemisk hemming av CYP2D6

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
SPC Tarceva

SPC Lamisil

Abdel-Rahman SM, et al. Potent inhibition of cytochrome P-450 2D6-mediated dextromethorphan O-demethylation by terbinafine. Drug Metab Dispos 1999;27:770-5

Abdel-Rahman SM, et al. Investigation of terbinafine as a CYP2D6 inhibitor in vivo. Clin Pharmacol Ther 1999;65:465-72