Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
40 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tolvaptan (80-90 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin).
Bør unngås Økt konsentrasjon av tolvaptan (i gjennomsnitt 80 %). Produsenten av tolvaptan fraråder samtidig inntak.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tolvaptan. Basert på data fra andre kraftige induktorer av metabolismen av tolvaptan. må man regne med at konsentrasjonen av tolvaptan kan synke med i størrelsesorden 80-90 %.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tolvaptan (80-90 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tolvaptan (80-90 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tolvaptan (80-90 % basert på data med den kraftige induktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av tolvaptan (80-90 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tolvaptan
Forholdsregler bør tas Økt risiko for dehydrering og hypotensjon.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for hyponatremi.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tolvaptan
Forholdsregler bør tasGjelder hos eldre/skrøpelige pasienter og ellers hos pasienter med allerede nedsatt eller med risiko for nedsatt nyrefuksjon.Nedsatt antihypertensiv effekt, økt risiko for nyresvikt og forverret hjertesvikt.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for dehydrering og hypotensjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tolvaptan
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tolvaptan
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tolvaptan (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tolvaptan (inntil 5-6 ganger for kraftige hemmere av CYP3A4, muligens noe mindre her).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tolvaptan (inntil 5-6 ganger for kraftige hemmere av CYP3A4, muligens noe mindre her).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for dehydrering og hypotensjon.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tolvaptan
12