Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
6 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Mulig nedsatt effekt av antiepileptika (vist i kasuistikker for valproat og fenytoin).
Bør unngåsGjelder ved topiramatdoser på over 200 mg/d.Nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol (minimale endringer ved topiramatdoser på under 200 mg/d, inntil 30 % ved topiramatdoser på 200 mg/d og mer).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av topiramat (50-70 %), mulig økt konsentrasjon av fenytoin (inntil 30-50 % i en studie, ingen effekt i andre studier).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for sedasjon/CNS-despresjon , fremfor alt i kombinasjon med sederende antiepileptika. Større mengder etanol reduserer krampeterskelen.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av topiramat (40 -50 %), mulig økt konsentrasjon av karbamazepin med risiko for bivirkninger/toksiske effekter.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av topiramat (30-40 %)