Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

ACE-hemmere - Se substanser
Litium - N05AN

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av litium (10-30% i interaksjonsstudier; mer i enkelte kasuistikker), økt risiko for bivirkninger (blant annet tørste, tremor, kvalme og diarè)

Interaksjonsmekanisme
ACE-hemmere reduserer renal eliminasjon av litium, effekten kan forsterkes av tiazider

Dosetilpasning
Dosebehovet av litium vil anslagsvis være 10-50% lavere i kombinasjon med ACE-hemmere/tiazider. Interaksjonsgrad vil variere mye og serumkonsentrasjon av litium bør monitoreres

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Ingen åpenbare

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier og kasusrapporter

Kilder
DasGupta K, et al. The effect of enalapril on serum lithium levels in healthy men. J Clin Psychiatry 1992;53:398-400

Baldwin CM, et al. A case of lisinopril-induced lithium toxicity. DICP 1990;24:946-7.

Correa FJ, et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and lithium toxicity. Am J Med 1992;93:108-9

Simon G. Combination angiotensin converting enzyme inhibitor/lithium therapy contraindicated in renal disease. Am J Med 1988;85:893-4

Douste-Blazy P, et al. Angiotensin converting enzyme inhibitors and lithium treatment. Lancet 1986;1:1448

Navis GJ, et al. Volume homeostasis, angiotensin converting enzyme inhibition, and lithium therapy. Am J Med 1989;86:621

Lehmann K, et al. Angiotensin-converting enzyme inhibitors may cause renal dysfunction in patients on long-term lithium treatment. Am J Kidney Dis 1995;25:82-7

Finley PR, et al. Lithium and angiotensin-converting enzyme inhibitors: evaluation of a potential interaction. J Clin Psychopharmacol 1996;16:68-71

Alderman CP, et al. Increased serum lithium concentration secondary to treatment with tiaprofenic acid and fosinopril. Ann Pharmacother 1996;30:1411-3

Laville M. Loop diuretics and angiotensin-converting enzyme inhibitors increased risk for hospitalization for lithium toxicity. ACP J Club 2005;142:25