Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Trimetoprim - Se substanser
Hydantoinderivater - N03AB

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av fenytoin (gjennomsnittlig 50 % i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger

Interaksjonsmekanisme
Trimetoprim-sulfa hemmer metabolisme av fenytoin, primært via CYP2C9

Dosetilpasning
Anslagsvis 20-40% reduksjon av fenytoin mens trimetoprim-sulfabehandlingen pågår. Interaksjonsgrad vil variere mye og det vil være hensiktsmessig å vurdere alternativt antibiotikum framfor dosejustering. Hvis trimetoprim-sulfa likevel velges, bør serumkonsentrasjon av fenytoin monitoreres

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Det finnes antibiotika uten relevant hemming av CYP2C9 som kan være aktuelle (for eksempel amoksicillin eller pivmecillinam i noen tilfeller), men dette avhenger helt av infeksjonstype, bakterietype og bakteriens resistensmønster

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Hansen JM, et al. The effect of different sulfonamides on phenytoin metabolism in man. Acta Med Scand Suppl 1979;624:106-10