Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
287 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Trolig betydelig nedsatt konsentrasjon av avanafil med terapisvikt som resultat.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av regorafenib, økt konsentrasjon av den aktive metabolitten M-5, ingen påvirkning av konsentrasjonen av den aktive metabolitten M-2. Uforutsigbar nettoeffekt på virkningen av regorafenib.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rolapitant og aktiv metabolitt (inntil 80-90 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin). Kombinasjonen anbefales ikke brukt i preparatomtalen for rolapitant.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av elbasvir (50 %) og grazoprevir (80-90 %) basert på data med enzyminduktoren efavirenz. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Zepatier.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av prazikvantel (80-85 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), økt risiko for terapisvikt
Bør unngåsGjelder kun ved systemisk bruk av kloramfenikol, ikke ved lokal bruk i for eksempel øyet.Nedsatt konsentrasjon av kloramfenikol (40-50 % med den kraftige enzyminduktoren fenobarbital, 70-95 % med den kraftige enzyminduktoren rifampicin). Betydelig risiko for subterapeutiske nivåer av kloramfenikol.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av vismodegib (en teoretisk mulig effekt basert på in vitro-studier foretatt av produsenten av vismodegib).
Bør unngåsHvis det ikke er mulig å unngå kombinasjonen, må dosen av propranolol justeres.Nedsatt konsentrasjon av propranolol (60-80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av macitentan (80 % basert på data med den sterke induktoren rifampicin), betydelig risiko for opphevet effekt av macitentan.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av bupropion (90 %), men økt konsetrasjon av den aktive metabolitten hydroksybupropion (50 %). Usikkert hvilken klinisk nettoeffekt dette gir.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av rupatadin (ukjent omfang, men kan trolig bli betydelig med sterkt nedsatt eller opphevet effekt av rupatadin som resultat).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av gilteritinib (ca. 70 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin forventes en betydelig reduksjon (kanskje inntil 80 % nedgang) i konsentrasjonen av zopiklon. Minimale endringer forventes i konsentrasjonen av karbamazepin og den aktive metabolitten karbamazepin-epoksid. Hvis pasienten bruker zopiklon fra før og starter opp med karbamazepin vil det være en økt risiko for for sentralnervøse bivirkninger/ugunstige kognitive effekter de første dagene, før induksjonseffekten kommer.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av ribosiklib (basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin vil nedgangen være på 80-90 %, med betydelig risiko for opphevet terapieffekt).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av midostaurin (minst 90 %) og en aktiv metabolitt (ca. 60 %) basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Rydapt.
Bør unngås Betydelig nedsatt konsentrasjon av bosutinib (mer enn 90 % reduksjon vist med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), med terapisvikt som resultat.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet; redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes, men sistnevnte bør gis hver 10. uke.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av idelalisib (75 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) med risiko for opphevet effekt. Konsentrasjonen av karbamazepin kan eventuelt også øke.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dasabuvir (70 %), risiko for terapisvikt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av daklatasvir (80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin) og opphevet effekt.
12345678910...