Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
25 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Bør unngås Økt konsentrasjon av dofetilid.
Bør unngåsGjelder hvis dolutegravir og etravirin kombineres uten at ritonavir-forsterket atazanavir, darunavir eller lopinavir inngår i kombinasjonen.Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (70-80 %). Når ritonavir gis samtidig, påvirkes konsentrasjonen av dolutegravir langt mindre (for eksempel 25 % reduksjon sammen med darunavir/ritonavir og etravirin og 10 % økning sammen med lopinavir/ritonavir og etravirin).
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (50-60 % basert på data med enzyminduktoren efavirenz).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (usikkert hvor kraftig reduksjonen vil bli, men trolig vil den bli mindre enn for karbamazepin, som er en kraftigere enzyminduktor).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av metformin (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tasGjelder bare preparatet Berocca, som inneholder kalsium og som tas peroralt.Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (30-40 %)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (50-60 %; gjelder når tipranavir er gitt sammen med ritonavir).
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt konsentrasjon av det antivirale midlet (vist for efavirenz og lopinaivr).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (50-60 %).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (70-80 %)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (50-60 %).
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved bruk av høye doser trimetoprim (10-20 mg/kg kroppsvekt/døgn) i behandlingen av Pneumocystis jirovecii og liknende infeksjoner. Ingen tiltak nødvendig ved bruk av trimetoprim i vanlige doser ved for eksempel urinveisinfeksjoner.Økt konsentrasjon av lamivudin. En økning på 40-50 % er beskrevet ved en trimetoprimdosering på 160 mg/d. Ved bruk av høyere trimetoprimdoser kan trolig økningen bli langt større.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (70-80 %)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av abacavir (40 %)
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved peroralt inntak av kalsium.Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (30-40 %)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (50-60 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av dolutegravir (50-60 %)
12