Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
22 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zidovudin (ca. 50 % i interaksjonsstudie)
Forholdsregler bør tas Økt risikio for anemi.
Forholdsregler bør tas Økt benmargstoksisitet
Forholdsregler bør tas Risiko for letargi (én kasusrapport) og muligens også nefrotoksisitet. Ingen problemer med kombinasjonen i større studier.
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt konsentrasjon av det antivirale midlet (vist for efavirenz og lopinaivr).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (kanskje rundt 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (kanskje rundt 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (kanskje rundt 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av terbinafin (kanskje rundt 50 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin). I tillegg kan eventuelt konsentrajonen av fenytoin enten øke eller bli redusert.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zidovudin (opptil 2 ganger)
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zidovudin (50-100 %)
Forholdsregler bør tas Økt benmargstoksisitet
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av zidovudin (i gjennomsnitt 80 %)
Forholdsregler bør tasGjelder bare ved bruk av høye doser trimetoprim (10-20 mg/kg kroppsvekt/døgn) i behandlingen av Pneumocystis jirovecii og liknende infeksjoner. Ingen tiltak nødvendig ved bruk av trimetoprim i vanlige doser ved for eksempel urinveisinfeksjoner.Økt konsentrasjon av lamivudin. En økning på 40-50 % er beskrevet ved en trimetoprimdosering på 160 mg/d. Ved bruk av høyere trimetoprimdoser kan trolig økningen bli langt større.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av abacavir (40 %)
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av zidovudin (30 %). Mulig økt risiko for granulocytopeni.
Ingen tiltak nødvendig Økt (inntil 30-40 %) eller redusert (inntil 20 %) konsentrasjon av zidovudin.
Ingen tiltak nødvendig Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Ingen tiltak nødvendig Økt konsentrasjon av zidovudin (i gjennomsnitt 30 %).
12