Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
4 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av dapson (vist i en kasuistikk der dapsondosen måtte tredobles for å få bibeholdt effekten mot dermatitis herpetiformis etter oppstart med ursodeoksykolsyre).
Forholdsregler bør tas Nedsatt absorpsjon av ursodekosykolsyre.
Forholdsregler bør tas Økt absorpsjon av ciklosporin i noen kasusrapporter (inntil en flerdobling i ciklosporinnivåene i et tilfelle), ingen effekt eller en tendens til redusert absorpsjon i andre kasusrapporter og kliniske studier. Den varierende effekten av interaksjonen kan skyldes ulik grad av gallestase hos de ulike pasientene. Muligens kan absorpsjonen av ciklosporin være uforandret eller redusert hos pasienter uten gallestase, men økt hos pasienter med gallestase.
Forholdsregler bør tasGjelder ved peroral bruk av ciprofloksacin, ikke ved parenteral bruk.Nedsatt absorpsjon av ciprofloksacin (vist i en kasuistikk der ciprofloksacinkonsentrasjonen sank til omternt halvparten etter oppstart med ursodeoksykolsyre).