Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Ganciklovir/valganciklovir - Se substanser
Imipenem og cilastin - Se substanser

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt risiko for kramper (basert på en tidlig rapport til produsenten av ganciklovir).

Interaksjonsmekanisme
Additive farmakodynamiske effekter. Begge midlene øker risikoen for kramper også når de tas alene. I følge preparatomtalen for valganciklocir, bør midlene ikke kombineres med mindre den potensielle nytten oppveier en (teoretisk økt) ririko for kramper.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
Det bør gjøres en vurdering av om pasienten av andre årsaker skulle ha redusert krampeterskel før oppstart med midlene, samt om andre alternativer kan benyttes hos den aktuelle pasienten med like god terapeutisk effekt.

Legemiddelalternativer
Må vurderes på individuelt grunnlag.

Kildegrunnlag
Kasusrapporter

Kilder
SPC Valcyte

SPC Cymevene