Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
23 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Kombinasjonen er kontraindisert i prepartomtalen til Teonfovir disproxil. I noen andre prepartomaler for preparater som inneholder tenofovir angis det at kombinasjonen ikke skal gis
Bør unngås Økt konsentrasjon av didanosin (i gjennomsnitt 40-60 %), økt risiko for didanosin-relaterte bivirkninger, inklusive pankreatitt og nefrotoksisitet. I tillegg redusert antall CD4-celler / risiko for behandlingssvikt ved HIV-infeksjon.
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Bør unngås Anti-HIV-midler må unngås fra minst en måned før mobilisering av stamceller til minst 7 dager etter infusjon av Zynteglo.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet. I preparatomtalen for streptozocin er det angitt at midlet ikke skal brukes sammen med andre potensielt nyretoksiske legemidler, men i preparatomtalene for de andre midlene er et angitt at kombinasjonen kan brukes med forsiktighet.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tenofovir (30-40 % i kombinasjon med emtricitamin og atazanavir/ritonavir, 50 % i kombinasjon med emtricitamin og darunavir/ritonavir og rundt en fordobling i kombinasjon med efavirenz/emtricitabin), økt risiko for bivirkninger (spesielt nefrotoksiske effekter).
Forholdsregler bør tas Mulig nedsatt konsentrasjon av det antivirale midlet (vist for efavirenz og lopinaivr).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av atazanavir (i gjennomsnitt 20-40 %), økt konsentrasjon av tenofovir (i gjennomsnitt 20-40 %), mulig økt risiko for bivirkninger (spes. nefrotoksiske effekter) av tenofovir.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tenofovir (i gjennomsnitt 30 %). Mulig økt risiko for bivirkninger (spesslet nefrotoksiske effekter).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet.
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av tenofovir (50-60 %).
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tenofovir (interaksjonsgraden varierer, for eksempel øker konsetrajonen av tenofovir med 20-30 % når ritonavir kombineres med darunavir og med 30-40 % når ritonavir kombineres med atazanavir eller lopinavir). Mulig økt risiko for bivirkninger (spesielt nefrotokiske effekter).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av tenofovir (40-80 %).
Forholdsregler bør tas Mulig økt konsentrasjon av tenofovir. Interaksjonsgraden vil kunne variere avhenig av hvilket stoff kobicistat kombineres med. Data med en tilsvarende farmakokinetisk forsterker, ritonavir, antyder at konsetrajonen av tenofovir kan øke med fra 20 % til 40 % avhenig av hvilket stoff kobicistat kombineres med. Mulig økt risiko for bivirkninger (spesielt nefrotokiske effekter) av tenofovir.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet.
Forholdsregler bør tas Økt risiko for nefrotoksistet.
12