Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Terbinafin - Se substanser
Venlafaksin - N06AX16

Relevans
Forholdsregler bør tas

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av venlafaksin, økt risiko for bivirkninger

Interaksjonsmekanisme
Terbinafin hemmer metabolisme av venlafaksin via CYP2D6. Hemmingen vil vedvare uker/måneder etter seponering av terbinafin

Dosetilpasning
Anslagsvis 50-70% reduksjon av venlafaksin mens terbinafinbehandlingen pågår. Interaksjonsgrad vil variere mye og venlafaksindosen bør tilpasses ut fra klinisk effekt og evt. bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling av venlafaksin kan være et hjelpemiddel for å kvalitetssikre dosetilpasningen

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Dersom lokal terbinafinbehandling ikke er aktuelt, er det ingen åpenbare alternativer

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
www.cyp450.no

SPC Lamisil

Abdel-Rahman SM, et al. Potent inhibition of cytochrome P-450 2D6-mediated dextromethorphan O-demethylation by terbinafine. Drug Metab Dispos 1999;27:770-5

Abdel-Rahman SM, et al. Investigation of terbinafine as a CYP2D6 inhibitor in vivo. Clin Pharmacol Ther 1999;65:465-72

Lessard E, et al. Influence of CYP2D6 activity on the disposition and cardiovascular toxicity of the antidepressant agent venlafaxine in humans. Pharmacogenetics 1999;9:435-43

Blythe D, et al. Cardiovascular and neurological toxicity of venlafaxine. Hum Exp Toxicol 1999;18:309-13

Shams ME, et al. CYP2D6 polymorphism and clinical effect of the antidepressant venlafaxine. J Clin Pharm Ther 2006;31:493-502

Whyte EM, et al. CYP2D6 genotype and venlafaxine-XR concentrations in depressed elderly. Int J Geriatr Psychiatry 2006;21:542-9

Hynninen VV et al. Effect of terbinafine and voriconazole on the pharmacokinetics of the antidepressant venlafaxine. Clin Pharmacol Ther 2008;83:342-8