Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
116 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av lomitapid (25-30 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol, trolig en del mindre ved samtidig bruk av moderate hemmere, men likevel kanskje i størrelesorden 10 ganger økning).
Bør unngås Økt konsentrasjon av dasatinib (4-5 ganger ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol, trolig noe lavere for erytromycin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av verapamil (80 %) med betydelig risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av kvetiapin (i størreleseorden 2-3 ganger basert på data med enzymhemmeren erytromycin), økt risiko for bivirkninger. Legemidler som hemmer CYP3A4 er kontraindisert i preparatomtalen til kvetiapin.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sertindol, økt risiko for bivirkninger (QT-forlenging).
Bør unngåsGjelder ved oppstart og i dosetitreringsfasen med venetoklaks. Senere kan midlene kombineres forutsatt at venetoklaksdosen reduseres betydelig (se under "Dosetilpasning").Økt konsentrasjon av venetoklaks (6-7 ganger med den kraftige CYP3A4-hemmeren ketokonazol, kanskje rundt halvparten av dette for den aktuelle interaksjonen).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av verapamil (ca. 80 % i interaksjonsstudie), økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Økt konsentrasjon av simeprevir (6-8 ganger basert på data med enzymhemmeren etytromycin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av verapamil (ca. 90 % i interaksjonsstudie) med betydelig risiko for terapisvikt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av ivabradin (2-3 ganger i interaksjonsstudie (SPC)), økt risiko for bivirkninger (bradykardi).
Bør unngås Gjensidig økt konsentrasjon.
Bør unngås Betydelig økt konsentrasjon av bosutinib.
Bør unngås Økt konsentrasjon av ibrutinib (5-15 ganger basert på data fra simuleringsstudier samt studier med den kraftige enzymhemmeren ketokonazol).
Bør unngås Økt konsentrasjon av kariprazin (usikkert hvor stor effekten vil bli).
Bør unngås Økt risiko for alvorlig bradykardi (AV-blokk) og myokarddepresjon.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av verapamil, økt risiko for terapisvikt
Bør unngås Økt konsentrasjon av buspiron (gjennomsnittlig 5-6 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av lerkanidipin (det er usikkert hvor kraftig effekten vil bli, men det er ikke usannsynlig at det i størrelsesorden kan dreie som en 5-dobling til 10-dobling av konsentrasjonen).
Bør unngås Økt konsentrasjon av karbamazepin (gjennomsnittlig 1,5 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger (svimmelhet, koordinasjonsvansker). Nedsatt konsentrasjon av verapamil, økt risiko for terapisvikt
Bør unngåsHvis kombinasjonen ikke kan unngås, må dosen av olaparib reduseres.Økt konsentrasjon av olaparib (en økning på 2-3 ganger er vist for den kraftige enzymhemmeren itrakonazol, økningen vil trolig være noe mindre her).
123456