Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
31 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av enkorafenib (ukjent omfang) med risiko for nedsatt effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av enkorafenib (ukjent omfang) med risiko for nedsatt effekt.
Bør unngås Økt konsentrasjon av abemaciklib (2-3 ganger basert på data med den enzymhemmeren klaritromycin).
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av enkorafenib (ukjent omfang, mren trolig betydelig) med risiko for nedsatt effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abemaciklib (ca. 80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av enkorafenib (ukjent omfang) med risiko for nedsatt effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av enkorafenib (ukjent omfang) med risiko for nedsatt effekt. Også rifapentin og rifabutin vil forventes å redusere konsentrasjonen, men i mindre grad enn med rifampicin. Generelt sett er rifampicin den kraftigste induktoren, deretter kommer rifapentin, mens rifabutin er den svakeste induktoren av de tre. Som et eksempel er det vist at konsentrasjonen av indinavir reduseres med ca. 90 % ved samtidig bruk av rifampicin, at den reduseres med ca. 70 % ved samtidig bruk av rifapentin (daglig dosering), og at den reduseres med 30-40 % samtidig bruk av rifabutin. Siden den induserende effekten av rifapentin er doseavhengig, vil dosering for eksempel en gang hver tredje dag eller en gang ukentlig vil gi en lavere påvirkning enn daglig dosering.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av enkorafenib (ukjent omfang) med risiko for nedsatt effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av abemaciklib (ca. 80 % basert på data med den kraftige enzyminduktoren rifampicin), risiko for opphevet effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av enkorafenib (ukjent omfang) med risiko for nedsatt effekt.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av enkorafenib (ukjent omfang) med risiko for nedsatt effekt.
Forholdsregler bør tasGjelder ved dosering av flukonazol oftere enn en gang i uken, og ikke ved engangsbruk av flukonazol.Økt konsentrasjon av abemaciklib (2-3 ganger basert på data med den enzymhemmeren klaritromycin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av abemasiklib (2-3 ganger basert på data med den enzymhemmeren klaritromycin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av abemaciklib (2-3 ganger basert på data med den enzymhemmeren klaritromycin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av abemaciklib (2-3 ganger basert på data med den enzymhemmeren klaritromycin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av abemasiklib (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren klaritromycin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av abemasiklib (2-3 ganger basert på data med den kraftige enzymhemmeren klaritromycin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av abemaciklib (2-3 ganger basert på data med den enzymhemmeren klaritromycin).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av abemaciklib (2-3 ganger basert på data med den enzymhemmeren klaritromycin; kanskje endra større økning med enda kraftigere enzymhemmere).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av abemaciklib (2-3 ganger).
12