Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
38 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsHvis kombinasjonen må gis, må det forventes at dosen av sildenafil må økes betydelig for å få effekt.Nedsatt konsentrasjon av sildenafil. Basert på data med andre enzyminduktorer og med andre 5-fosfodiesterasehemmere, må man anta at konsentrasjonen av sildenafil vil kunne synke med 80 % eller mer, dvs. ned til 20 % eller mindre av utgangskonsentrasjonen.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sildenafil, økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Revatio.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sildenafil (inntil en 10-dobling basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4), økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Revatio.
Bør unngåsHvis kombinasjonen må gis, må det forventes at dosen av sildenafil må økes betydelig for å få effekt.Nedsatt konsentrasjon av sildenafil. Basert på data med andre enzyminduktorer og med andre 5-fosfodiesterasehemmere, må man anta at konsentrasjonen av sildenafil vil kunne synke med 80 % eller mer, dvs. ned til 20 % eller mindre av utgangskonsentrasjonen.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sildenafil. Ifølge preparatomtalen for Stribild er kombinasjonen er kontrainisert når sildenafil brukes på indikajsjonen pulmonell hyptertensjon, mens sildenafil i en maksimaldose på 25 mg i løpet av 48 timer kan brukes på indikasjon erektil dysfunksjon .
Bør unngåsHvis kombinasjonen må gis, må det forventes at dosen av sildenafil må økes betydelig for å få effekt.Nedsatt konsentrasjon av sildenafil. Basert på data med andre enzyminduktorer og med andre 5-fosfodiesterasehemmere, må man anta at konsentrasjonen av sildenafil vil kunne synke med 80 % eller mer, dvs. ned til 20 % eller mindre av utgangskonsentrasjonen.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sildenafil (gjennomsnittlig 10 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalene for bl.a Revatio og Viekirax.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sildenafil
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av sildenafil. Basert på data med andre enzyminduktorer og med andre 5-fosfodiesterasehemmere, må man anta at konsentrasjonen av sildenafil vil kunne synke med 80 % eller mer, dvs. ned til 20 % eller mindre av utgangskonsentrasjonen.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sildenafil, økt risiko for bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av sildenafil, økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Viagra og SPC for Revatio.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sildenafil (gjennomsnittlig 4-5 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger
Bør unngåsHvis kombinasjonen må gis, må det forventes at dosen av sildenafil må økes betydelig for å få effekt.Nedsatt konsentrasjon av sildenafil. Basert på data med andre enzyminduktorer og med andre 5-fosfodiesterasehemmere, må man anta at konsentrasjonen av sildenafil vil kunne synke med 80 % eller mer, dvs. ned til 20 % eller mindre av utgangskonsentrasjonen.
Bør unngås Økt blodtrykksenkende effekt, økt risiko for hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Viagra og SPC for Revatio.
Bør unngåsHvis kombinasjonen må gis, må det forventes at dosen av sildenafil må økes betydelig for å få effekt.Nedsatt konsentrasjon av sildenafil. Basert på data med andre enzyminduktorer og med andre 5-fosfodiesterasehemmere, må man anta at konsentrasjonen av sildenafil vil kunne synke med 80 % eller mer, dvs. ned til 20 % eller mindre av utgangskonsentrasjonen.
Bør unngås Økt blodtrykksenkende effekt, økt risiko for hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Viagra og SPC for Revatio.
Bør unngås Økt blodtrykksenkende effekt, økt risiko for hypotensjon. Kombinasjonen er kontraindisert i SPC for Viagra og SPC for Revatio.
Bør unngåsHvis kombinasjonen må gis, må det forventes at dosen av sildenafil må økes betydelig for å få effekt.Nedsatt konsentrasjon av sildenafil. Basert på data med andre enzyminduktorer og med andre 5-fosfodiesterasehemmere, må man anta at konsentrasjonen av sildenafil vil kunne synke med 80 % eller mer, dvs. ned til 20 % eller mindre av utgangskonsentrasjonen.
Bør unngåsHvis kombinasjonen må gis, må det forventes at dosen av sildenafil må økes betydelig for å få effekt.Nedsatt konsentrasjon av sildenafil. Basert på data med andre enzyminduktorer og med andre 5-fosfodiesterasehemmere, må man anta at konsentrasjonen av sildenafil vil kunne synke med 80 % eller mer, dvs. ned til 20 % eller mindre av utgangskonsentrasjonen.
Bør unngås Økt konsentrasjon av sildenafil (usikkert omfang, men trolig betydelig). Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for atazanavir når sildenafil brukes på indikasjon pulmonell arteriell hypertensjon.
12