Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Itrakonazol - J02AC02
Sildenafil - G04BE03

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av sildenafil (inntil en 10-dobling basert på data med andre kraftige hemmere av CYP3A4), økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Revatio.

Interaksjonsmekanisme
Itrakonazol hemmer metabolismen av sildenafil via CYP3A4. På grunn av lang halveringstid for itrakonazol kan interaksjonen vedvare i 1-2 uker etter avsluttet behandling med itrakonazol.

Dosetilpasning
Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen til Revatio og bør generelt unngås på indikasjonen pulmonell hypertensjon på grunn av forventet kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Dersom legemidlene likevel må kombineres, kan dosen av sildenafil forsøksvis reduseres til i størrelesorden 1/10 under nøye klinisk oppfølging. Også på indikasjonen erektil dysfunksjon vil laveste tilgjengelige dose kunne gi kraftige bivirkninger og bør unngås.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Dersom lokal soppbehandling ikke er aktuelt, er det ingen åpenbare alternativer. Ved erektil dysfunksjon er tadalafil et alternativ som er mindre avhengig av CYP3A4 i sin metabolisme, selv om også dette midlet interagerer med itrakonazol.

Kildegrunnlag
Indirekte data

Kilder
Galatti L, et al. Interaction between tadalafil and itraconazole. Ann Pharmacother 2005;39:200

Muirhead GJ, et al. The effects of steady-state erythromycin and azithromycin on the pharmacokinetics of sildenafil in healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol 2002;53 Suppl 1:37S-43S

Hedaya MA, et al. The effect of ciprofloxacin and clarithromycin on sildenafil oral bioavailability in human volunteers. Biopharm Drug Dispos 2006;27:103-10

Yeates RA, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic interaction study between midazolam and the macrolide antibiotics, erythromycin, clarithromycin, and the azalide azithromycin. Int J Clin Pharmacol Ther 1997;35:577-9

Olkkola KT, et al. The effects of the systemic antimycotics, itraconazole and fluconazole, on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of intravenous and oral midazolam. Anesth Analg 1996;82:511-6