Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Tilbake til søkeresultat

Ritonavir - Se substanser
Sildenafil - G04BE03

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Økt konsentrasjon av sildenafil (gjennomsnittlig 10 ganger i interaksjonsstudie), økt risiko for bivirkninger. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalene for bl.a Revatio og Viekirax.

Interaksjonsmekanisme
Ritonavir hemmer metabolismen av sildenafil via CYP3A4.

Dosetilpasning
Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalene for bl.a. Revatio og Viekirax og bør generelt unngås på grunn av forventet kraftig interaksjon og stor individuell variasjon i interaksjonsgrad. Dersom legemidlene likevel må kombineres, kan dosen av sildenafil forsøksvis resduseres betydelig (til i størrelsesorden 1/10 av nomalt) under nøye klinisk oppfølging.

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-

Legemiddelalternativer
Ingen åpenbare. Også andre fosfodiesterasehemmere interagerer med ritonavir.

Kildegrunnlag
Interaksjonsstudier

Kilder
Muirhead GJ, et al. Pharmacokinetic interactions between sildenafil and saquinavir/ritonavir. Br J Clin Pharmacol 2000;50:99-107

SPC Viekirax

SPC Revatio