Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Legemiddelverket har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


Interaksjoner
22 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkristin, økt risiko for nevrologiske bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkristin, økt risiko for nevrologiske bivirkninger/toksiske effekter.
Bør unngås Nedsatt konsentrasjon av vinkristin.
Bør unngås Risiko for generalisert infeksjon ved bruk av levende, svekkede vaksiner.
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkristin, økt risiko for nevrologiske bivirkninger
Bør unngås Økt konsentrasjon av vinkristin, økt risiko for nevrologiske bivirkninger
Forholdsregler bør tas Økt risikio for toksiske effekter hvis begge midlene gis samtidig.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av vinkristin (usikkert hvor stor effekten vil bli), økt risiko for nevrologiske bivirkninger
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av vinblastin (usikkert hvor stor effekten vil bli), økt risiko for nevrologiske bivirkninger inklusive perifer nevropati (vist for vinblastin).
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av vinkristin (ukjent omfang).
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av vinkristin (usikkert omfang).
Forholdsregler bør tas Økt risikio for toksiske effekter hvis begge midlene gis samtidig.
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av vinkristin (usikkert hvor stor effekten vil bli), økt risiko for nevrologiske bivirkninger
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av vinkristin, økt risiko for nevrologiske bivirkninger
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av vinkristin, økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av vinkristin (usikkert omfang), økt risiko for nevrologiske bivirkninger
Forholdsregler bør tas Nedsatt konsentrasjon av vinkristin, økt risiko for terapisvikt
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av vinkristin, økt risiko for nevrologiske bivirkninger
Forholdsregler bør tas Økt konsentrasjon av vinkristin (3 ganger i en studie; det var imidlertid ingen signifikante forskjeller i vinkristintoksisitet mellom gruppene i denne studien).
Forholdsregler bør tas Risiko for nedsatt vaksinerespons ved bruk av inaktiverte vaksiner/vaksiner med rensede antigener.
12