Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Interaksjoner
29 treff
KombinasjonRelevansSituasjonskriteriumKlinisk konsekvens
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (ukjent omgang, men kan være betydelig); redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes, men sistnevnte bør gis hver 10. uke.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Mulig nedsatt effekt av prevensjonsmidlet. Produsenten av lesinurad sier at man for sikkerhets skyld ikke bør stole på hormonelle prevesjonsmidler ved samtidig bruk av lesinurad.
Bør unngås Ifølge preparatomtalen til berotralstat nedsatt konsentrasjon av den aktive desogetrel-metabolitten etonogestrel med risiko for redusert antikonseptiv effekt.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet, risiko for uønsket graviditet i kasuistikker med kombinasjons-p-piller. (Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes, men sistnevnte bør gis hver 10. uke)
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet; redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes, men sistnevnte bør gis hver 10. uke.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (inntil 60 % basert på data med det følsomme CYP3A4-substratet midazolam); redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes, men sistnevnte bør gis hver 10. uke.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk (gestagenspiral) og heller ikke medroksyprogesteron til depotinjeksjoner.Mulig nedsatt konsentrasjon av progestogenet; mulig redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes. I preparatomtalen til pitolisant heter det at kombinasjonen bør unngås.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk (gestagenspiral) og heller ikke medroksyprogesteron til depotinjeksjoner.Mulig nedsatt konsentrasjon av progestogenet; mulig redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet, risiko for uønsket graviditet. (Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes, men sistnevnte bør gis hver 10. uke)
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet; redusert antikonsepsjonseffekt (levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes, men sistnevnte bør gis hver 10. uke.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk (gestagenspiral) og heller ikke medroksyprogesteron til depotinjeksjoner.Mulig nedsatt konsentrasjon av progestogenet; mulig redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes. I preparatomtalen til pitolisant heter det at kombinasjonen bør unngås.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk (gestagenspiral) og heller ikke medroksyprogesteron til depotinjeksjoner.Mulig nedsatt konsentrasjon av progestogenet; mulig redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes. I preparatomtalen til sotorasib heter det at barrieremetoden bør brukes i tillegg.
Bør unngåsInteraksjonen er bare aktuell for preparatet Ryeqo, som brukes hos kvinner, og ikke for preparatet Orgovyx, som utelukkende brukes hos menn.Bruk av hormonelle prevensjonsmidler er urasjonelt siden Ryeqo virker antikonseptivt i seg selv. Kombinasjonen er kontraindisert i preparatomtalen for Ryeqo. For informasjon om ikke-hormonell prevensjon i forbindelse med bruk av Ryeqo hos kvinner i fertil alder, se preparatomtalen for Ryeqo.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (30-40%, vist for levonorgestrel); redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes, men sistnevnte bør gis hver 10. uke.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet; redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes, men sistnevnte bør gis hver 10. uke.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (ca. 20 % vist for levomorgestrel); mulig redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk kan brukes.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet; redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes, men sistnevnte bør gis hver 10. uke.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet; redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes, men sistnevnte bør gis hver 10. uke.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral").Nedsatt konsentrasjon av progestogenet; redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes, men sistnevnte bør gis hver 10. uke.
Bør unngåsGjelder ikke levonorgestrel til intrauterin bruk ("gestagenspiral") og heller ikke medroksyprogesteron til depotinjeksjoner.Nedsatt konsentrasjon av progestogenet (30-40%, vist for levonorgestrel); redusert antikonsepsjonseffekt. Levonorgestrel til intrauterin bruk og medroksyprogesteron til depotinjeksjoner kan brukes.
12