Interaksjonssøk

Uheldige virkninger ved kombinasjoner av
legemidler til mennesker.

Substans 1:
Substans 2:
Substans 3:
Substans 4:
Substans 5:
Substans 6:
Substans 7:
Substans 8:
Substans 9:
Substans 10:
Substans 11:
Substans 12:
Substans 13:
Substans 14:
Substans 15:
Substans 16:
Substans 17:
Substans 18:
Substans 19:
Substans 20:
Substans 21:
Substans 22:
Substans 23:
Substans 24:
Substans 25:
Substans 26:
Substans 27:
Substans 28:
Substans 29:
Substans 30:
Substans 31:
Substans 32:
Substans 33:
Substans 34:
Substans 35:
Substans 36:
Substans 37:
Substans 38:
Substans 39:
Substans 40:
Legg til substans

Hva finner du i interaksjonssøk?

Søket viser interaksjoner for legemidler til mennesker, ikke legemidler til dyr. Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt kriterier for hvilke typer interaksjoner som vises.


​Kl​ikk på legemiddelnavn i venstre kolonne i søkeresultatet for å se mer informasjon om den aktuelle interaksjonen.
Tilbake til søkeresultat

Berotralstat - B06AC06
Desogestrel - Se substanser

Relevans
Bør unngås

Situasjonskriterium
-

Klinisk konsekvens
Ifølge preparatomtalen til berotralstat nedsatt konsentrasjon av den aktive desogetrel-metabolitten etonogestrel med risiko for redusert antikonseptiv effekt.

Interaksjonsmekanisme
Mulig hemming av metabolismen fra inaktivt desogetrel aktivt etonogestrel. Ifølge preparatomtalen til berotralstat skyldes dette at berotralstat er en svak hemmer av CYP2C9, som angivelig står for denne omdanningen. Dette er imidlertid basert på en in vitro-studie fra 1998, og en senere studie hos menneske fant ingen holdepunkter for av CYP2C9 er involvert i aktiveringen av desogetrel til etonogestrel. Det er derfor vanskelig å se for seg at denne interaksjonen har noen klinisk relavans. Med tanke på den klare advarselen i preparatomtalen til berotralstat er det likevel vanskelig å tillate kombinasjonen.

Dosetilpasning
-

Justering av doseringstidspunkt
-

Monitorering
-